Meld u nu gratis aan voor de jaarlijkse DREAM dag op 23 mei 2019 in Nijmegen!

Binnen DREAM werken verschillende Nederlandse ziekenhuizen samen om de kwaliteit en doelmatigheid van reumazorg te verbeteren en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

DREAM visie

DREAM is ervan overtuigd dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg verbeterd kan worden door kennis, ervaringen en resultaten te delen. Hierbij speelt ook het perspectief van de patient een grote rol. DREAM hanteert een holistische visie op transparantie van de zorg waardoor kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden op alle niveaus: de patient, de zorginstelling en de maatschappij.

DREAM-RA register

Met deze holistische visie is DREAM in 2003 een register voor reumatoïde artritis (RA) gestart. De data uit het DREAM-RA register geven een goede afspiegeling van de kwaliteit van de huidige reumazorg, zowel voor klinische aspecten als patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten van kwaliteit van leven. Onderzoeksresultaten binnen DREAM-RA laten zien dat patiënten effectief, veilig en doelmatig behandeld worden.

Overige registers

Recent hebben andere samenwerkingsverbanden het initiatief van RA gevolgd. Naast RA, omvat DREAM nu registers voor spondyloartritis, juveniele idiopathische artritis, jicht en inflammatoire darmziekten.