Evenementen

De kracht van DREAM is samenwerking. DREAM organiseert regelmatig evenementen om samen te werken, ervaringen te delen, benchmarking informatie beschikbaar te stellen en onderzoeksresultaten te presenteren.

Vergaderingen

Vier keer per jaar komt ieder DREAM team en hun adviesorgaan (de verpleegkundigen) bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten blijkt keer op keer dat samenwerking de kracht is van DREAM.

Symposia

Jaarlijks organiseert DREAM een landelijk symposium over kwaliteit en doelmatigheid in de zorg voor veelvoorkomende chronische aandoeningen. Dit symposium richt zich op clinici, onderzoekers, beleidsmakers en sponsors. Gedurende dit symposium presenteren wij ons jaarlijkse Transparantie en Doelmatigheidsrapport.

In 2017 werd het symposium georganiseerd in samenwering met ReumaZorg Nederland. Het symposium stond in het teken “ICHOM en uitkomstmaten in onderzoek” Bekijk hier het programma en de presentaties.

Een verslag van het symposium in 2015 is hier te vinden.