Evenementen

De kracht van DREAM is samenwerking. DREAM organiseert regelmatig evenementen om samen te werken, ervaringen te delen, benchmarking informatie beschikbaar te stellen en onderzoeksresultaten te presenteren.

Vergaderingen

Vier keer per jaar komt ieder DREAM team en hun adviesorgaan (de verpleegkundigen) bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten blijkt keer op keer dat samenwerking de kracht is van DREAM.

Symposia

Sinds 2015 organiseert DREAM jaarlijks het symposium Zicht op Zorg. Dit symposium richt zich op clinici, onderzoekers, beleidsmakers en sponsors over kwaliteit & doelmatigheid in de zorg voor veelvoorkomende chronische aandoeningen. Gedurende dit symposium presenteren wij ons jaarlijkse Transparantie en Doelmatigheidsrapport. Een verslag van het laatste symposium is hier te vinden. 

DREAM jaarsymposium 2016

Het DREAM jaarsymposium vindt dit jaar plaats op 25 november.