Evenementen

De kracht van DREAM is samenwerking. DREAM organiseert regelmatig evenementen om samen te werken, ervaringen te delen, benchmarking informatie beschikbaar te stellen en onderzoeksresultaten te presenteren.

Vergaderingen

Vier keer per jaar komt ieder DREAM team en hun adviesorgaan (de verpleegkundigen) bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten blijkt keer op keer dat samenwerking de kracht is van DREAM.

Symposia

Sinds 2015 organiseert DREAM jaarlijks het symposium Zicht op Zorg. Dit symposium richt zich op clinici, onderzoekers, beleidsmakers en sponsors over kwaliteit & doelmatigheid in de zorg voor veelvoorkomende chronische aandoeningen. Gedurende dit symposium presenteren wij ons jaarlijkse Transparantie en Doelmatigheidsrapport. Een verslag van het laatste symposium is hier te vinden. 

DREAM en ReumaZorg Nederland symposium 2017

Het DREAM en ReumaZorg Nederland symposium vindt plaats op donderdag 12 oktober a.s. te Lent (bij Nijmegen) in het van der Valk hotel naast het treinstation van Lent. Het definitieve programma is als volgt:

9:30 uur:   Ontvangst.
10:00 uur: Presentatie Nederlandse ICHOM standaard set Artritis.
10.30 uur: prof. dr. J. (Jany) Rademakers (MUMC): “Reflecteren op internationale benchmarking (ICHOM): gezondheidsvaardigheden en patiënt participatie”.
11.00 uur: dr. M. (Maarten) de Wit: “ICHOM en het belang voor de patiënt”
11.30 uur: Pauze
12.00 uur: dr. C. (Christina) Bode: “Het patiënten perspectief en ICHOM vanuit wetenschappelijk perspectief”
12.30 uur: dr. A.M. (Astrid) van Tubergen (MUMC): “Treatment targets in SpA”.
13.00 uur: Lunch
14.00 uur: mr. drs. I.M. (Ida) Haisma (VIG): “Belang van ICHOM en een “national health care registry”.
14.30 uur: drs. P. (Patricia) Pennings (RZN): “Wat vindt de patiënt belangrijk? Twee voorbeelden uit de praktijk”.
15.00 uur: Pauze
15.20 uur: Reumatologie Bernhoven: “Reuma in eigen hand, van zelfkennis tot zelfmanagement”.
16.00 uur: Samenvatting, discussie en conclusies.
16.30 uur: Afsluiting en borrel

 

Uw aanwezigheid kunt u doorgeven aan Mevr Hegeman: m.hegeman@mst.nl

We stellen het op prijs als u deze uitnodiging ook verspreidt onder uw collega's en patiënten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het organiserend comité

Gerardine Willemsen, Femke Lamers – Karnebeek, Harald Vonkeman