Evolutie

Sinds 1979 wordt door de Nederlandse reumatologen al geregistreerd voor epidemiologische doeleinden. Na de eeuwwisseling ontstonden er samenwerkingsverbanden van reumatologen gericht op registratie van behandeluitkomsten van reumapatiënten. Het samenwerkingsverband DREAM is in 2003 opgericht met als doel de kwaliteit en doelmatigheid van de reumazorg te verbeteren en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. DREAM was toen een acroniem voor Dutch RhEumatoid Arthritis Monitoring (DREAM).

In 2003 begon DREAM met het systematisch vastleggen van gegevens van patiënten met reumatoïde artritis (RA) die starten met tumor necrose factor (TNF) blokkerende middelen. Vanaf het moment dat gestart wordt met deze kostbare biologicals worden systematisch driemaandelijks de gegevens van de patiënten vastgelegd. Analyses van deze gegevens laten zien dat de juiste patiënten worden behandeld, dat ze de op een veilige manier behandeld worden en dat het behandelresultaat voor de maatschappij acceptabel is vanuit gezondheidseconomisch perspectief.

In 2006 werd daarnaast gestart met het registreren van de geprotocolleerde behandeling van patiënten met recent ontstane RA. De ziekte wordt met deze zogenaamde "treat-to-target" behandeling zo snel mogelijk in remissie gebracht, waarbij gebruik gemaakt wordt van goedkope middelen als het kan en kostbare medicijnen als het moet. In deze strategie worden behandelingen ook weer afgebouwd en gestopt als de situatie van de patiënt dat toelaat. In 2011 is een nieuw cohort gestart met een gewijzigde behandelstrategie. De analyses van beide cohorten laten zien dat meer dan 70% van de patiënten binnen een jaar remissie bereikt, wat een sterke verbetering is ten opzichte van de reguliere behandeling. Deze nieuwe behandelwijze blijkt bovendien op korte termijn duurder te zijn, maar wel kosteneffectief. Op langere termijn worden zelfs kosten bespaard.

Inmiddels is het binnen DREAM register mogelijk om alle patiënten met RA te monitoren en is het register uitgegroeid tot een volledig geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het systeem maakt transparant of de richtlijnen gevolgd worden en kwaliteitsindicatoren kunnen als spiegelinformatie worden getoond aan de DREAM reumatologen om een verbetercyclus te starten. Daarnaast is het register bruikbaar voor benchmarking. Internationaal benchmarking onderzoek liet zien dat het Nederlandse behandelresultaat van RA tot de absolute wereldtop behoort. 

In 2015 werd DREAM benaderd door dr. Frank Hoentjen (MDL arts, Radboudumc) en door dr. Astrid van Tubergen (reumatoloog, Maastricht UMC+) om voor, respectievelijk, inflammatoire darmziekten en voor spondyloartritis registers en kwaliteitsmanagementsystemen te maken naar analogie van het succes van DREAM-RA.

Inmiddels zijn de DREAM registers voor reumatoïde artritis, spondyloartritis en ziekte van Crohn en colitis ulcerosa wereldwijd schoolvoorbeelden van optimale integratie van biomedische en patiënt relevante data in een dedicated EPD. Zowel de kwaliteit van zorg, uitkomsttransparantie, samen beslissen en research worden optimaal mogelijk gemaakt door de werkwijze van DREAM.

De wereldwijde ervaring van DREAM ten aanzien van uitkomsten van de zorg werden in 2017 beloond met het voorzitterschap en de publicatie van de standaard set van uitkomsten die van belang zijn voor patiënten met gewrichtsontstekingsreuma.

DREAM wordt ondersteund met technische en statistische kennis en kunde door Transparency in Healthcare B.V. een “spin-off” van de Universiteit Twente.