Evolutie

Sinds 1979 wordt door de Nederlandse reumatologie al geregistreerd voor epidemiologische doeleinden. Na de eeuwwisseling ontstonden er samenwerkingsverbanden van reumatologen gericht op registratie van behandeluitkomsten van reumapatiënten. Het samenwerkingsverband DREAM is in 2003 opgericht met als doel de kwaliteit en doelmatigheid van de reumazorg te verbeteren en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. DREAM was toen een acroniem voor Dutch RhEumatoid Arthritis Monitoring (DREAM).

In 2003 begon DREAM met het systematisch vastleggen van gegevens van patiënten met reumatoïde artritis (RA) die starten met tumor necrose factor (TNF) blokkerende middelen. Vanaf het moment dat gestart wordt met deze dure biologicals worden systematisch driemaandelijks de gegevens van de patiënten vastgelegd. Analyses van deze gegevens laten zien dat de juiste patiënten worden behandeld, dat ze de op een veilige manier behandeld worden en dat het behandelresultaat voor de maatschappij acceptabel is vanuit gezondheidseconomisch perspectief.

In 2006 werd daarnaast gestart met het registreren van de geprotocolleerde behandeling van patiënten met recent ontstane RA. De ziekte wordt met deze zogenaamde "treat-to-target" behandeling zo snel mogelijk in remissie gebracht, waarbij gebruik gemaakt wordt van goedkope middelen als het kan en dure medicijnen als het moet. In deze strategie worden behandelingen ook weer afgebouwd en gestopt als de situatie van de patiënt dat toelaat. In 2011 is een nieuw cohort gestart met een gewijzigde behandelstrategie. De analyses van beide cohorten laten zien dat meer dan 70% van de patiënten binnen een jaar remissie bereikt, wat een sterke verbetering is ten opzichte van de reguliere behandeling. Deze nieuwe behandelwijze blijkt bovendien op korte termijn duurder te zijn, maar wel kosteneffectief. Op langere termijn worden zelfs kosten bespaard.

Inmiddels is het binnen DREAM register mogelijk om alle patiënten met RA te monitoren en is het register uitgegroeid tot een volledig geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem. Het systeem maakt transparant of de richtlijnen gevolgd worden en kwaliteitsindicatoren kunnen als spiegelinformatie worden getoond aan de DREAM reumatologen om een verbetercyclus te starten. Daarnaast is het register bruikbaar voor benchmarking. Internationaal benchmarking onderzoek liet zien dat het Nederlandse behandelresultaat van RA tot de absolute wereldtop behoort. 

Nieuwe DREAM cohorten

De kennis en ervaring van DREAM wordt sinds 2014 ook gebruikt voor het registreren van behandeluitkomsten bij andere chronische aandoeningen. Onder auspiciën van DREAM zijn nu registers voor spondyloartritis, juveniele idiopathische artritis, jicht en inflammatoire darmziekten opgericht.