Organisatie

Stichting DREAM

De financiële en juridische zaken van DREAM worden behandeld door een onafhankelijke stichting. De directeur van de DREAM stichting is Ir. H.S.A.G. Cuijpers.

Vereniging DREAM

Alle DREAM registers vallen onder de Vereniging DREAM. De raad van bestuur van Vereniging DREAM bestaat uit:

  • President: Prof. dr. P.L.C.M. van Riel
  • Voorzitter: Dr. T.L.Th.A. Jansen
  • Secretaris: Dr. R. Bos
  • Hoofd wetenschappelijke projecten: Dr. H.E. Vonkeman
  • Penningmeester: Dr. A. van Tubergen

Leden van de Vereniging DREAM zijn de voorzitters van de DREAM teams.

DREAM teams

Voor ieder register is een dagelijks bestuur (DREAM team) aangesteld. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie rondom de registers. De DREAM teams bestaan uit vertegenwoordigers van participerende zorginstellingen.

Ieder DREAM team vormt een kwaliteitscommissie welke monitort of participerende zorginstellingen voldoen aan de kwaliteitscriteria van de dataverzameling. Daarnaast vormen verpleegkundigen van de participerende ziekenhuizen voor ieder register een adviesorgaan.