Transparantierapporten

Sinds 2013 presenteert DREAM jaarlijks een rapport over de kwaliteit van de reumazorg. Met deze rapporten willen we aantonen dat de zorg voor chronisch zieken transparant gemaakt kan worden waardoor de positie van de patiënt als effectieve zorgconsument versterkt wordt en voor de zorgverzekeraar, overheid en ziekenhuizen inzicht wordt gegeven in doelmatigheid en praktijkvariatie.

U kunt hier de rapporten downloaden.

2013 (3.6mb)

2014 (1mb)

2015 (4.6mb)

2016 (1.9mb)

     

2017 (2.1mb)