Resultaten

Behandeluitkomsten

De data van de verschillende registers en cohorten geven een gedetailleerd beeld van behandeluitkomsten in de dagelijkse praktijk, zowel met klinische uitkomsten als patiënt-gerapporteerde uitkomsten. Deze uitkomsten worden gepubliceerd in zowel wetenschappelijke artikelen als algemene transparantierapporten.

Zo lieten recente analyses van de treat-to-target cohorten laten zien dat meer dan 70% van de patiënten met RA binnen een jaar remissie bereikt, wat een sterke verbetering is ten opzichte van de reguliere behandeling. Deze nieuwe behandelwijze blijkt op korte termijn duurder te zijn, maar wel kosteneffectief. Op langere termijn worden zelfs kosten bespaard.

Afname in ziekte-activeit in treat-to-target strategie 1