Resultaten

De data uit de DREAM registers bieden een uitgebreid en gedetailleerd beeld van de behandeluitkomsten bij patiënten, zowel met klinische uitkomsten als patiënt-gerapporteerde uitkomsten.

Aantal patiƫnten in DREAM

Het aantal geïncludeerde patiënten in de DREAM registers groeit sterk. Sinds 2003 zijn alleen in het DREAM-RA register al ruim 3000 individuele patiënten geregistreerd.

Cumulatieve inclusie in het DREAM-RA register sinds 2003

 

Behandeluitkomsten

De data van de verschillende registers en cohorten geven een gedetailleerd beeld van behandeluitkomsten in de dagelijkse praktijk. Deze uitkomsten worden gepubliceerd in zowel wetenschappelijke artikelen als algemene transparantierapporten. Zo lieten recente analyses van de treat-to-target cohorten laten zien dat meer dan 70% van de patiënten binnen een jaar remissie bereikt, wat een sterke verbetering is ten opzichte van de reguliere behandeling. Deze nieuwe behandelwijze blijkt op korte termijn duurder te zijn, maar wel kosteneffectief. Op langere termijn worden zelfs kosten bespaard.

Afname in ziekte-activeit in treat-to-target strategie 1