Sponsors

DREAM is dankbaar voor de ondersteuning die we ontvangen om de registers te ontwikkelen en beheren, onderzoeken en audit activiteiten uit te kunnen voeren. Het DREAM register wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

De sponsoren hebben geen invloed op de activiteiten van DREAM, de dataverzameling, analyses of publicaties en geen toegang tot de data van het register. De sponsoren ontvangen alleen geaggregeerde data over de effectiviteit en bijwerkingen van medicatie die niet herleid kan worden tot personen of ziekenhuizen.