Wetenschappelijk onderzoek

Het doel van DREAM is om de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om onze kennis en vaardigheden te verbeteren en protocollen en richtlijnen te ontwikkelen en implementeren.

De data verzameld in het DREAM-RA register hebben bijvoorbeeld geresulteerd in een groot aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. In een review van Synergus in 2017 kwam naar voren dat Nederland, gebaseerd op de DREAM-RA publicaties, de vierde plaats in Europa innam wat betreft wetenschappelijke impact van real-world uitkomstenonderzoek in RA.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele onderzoeksprotocollen van verschillende specifieke behandelstrategieën binnen het DREAM register en (pragmatische) trials die worden ondersteund door DREAM.

Reumatoïde Artritis

Jicht