Wetenschappelijk onderzoek

Het doel van DREAM is om de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om onze kennis en vaardigheden te verbeteren en protocollen en richtlijnen te ontwikkelen en implementeren.

De data verzameld in het DREAM-RA register hebben bijvoorbeeld geresulteerd in een groot aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. In een review van Synergus in 2017 kwam naar voren dat Nederland, gebaseerd op de DREAM-RA publicaties, de vierde plaats in Europa innam wat betreft wetenschappelijke impact van real-world uitkomstenonderzoek in RA.

Hieronder vindt u een overzicht van doumenten met aanvullende informatie over onderzoek in de verschillende registers, zoals enkele onderzoeksprotocollen van verschillende specifieke behandelstrategieën binnen het DREAM register, (pragmatische) trials die worden ondersteund door DREAM en een artikel over de ontwikkeling van SpA-Net.

Reumatoïde artritis

Spondyloartritis

Inflammatory bowel disease

  • Link naar IBDREAM.nl, met meer informatie over dit register voor patiënten en professionals [ga naar IBDREAM.nl]

Jicht