ATTACG - Anakinra versus Treatment as usual in the Treatment of ACute Gout

Anakinra versus standaardbehandeling bij acute jicht

Acute jicht is een veelvoorkomende inflammatoire gewrichtsaandoening die gekenmerkt wordt door heftige pijn en verminderd fysiek functioneren. De huidige standaardbehandelingen (colchicine, NSAID's of corticosteroïden) zijn er dan ook op gericht om snel pijn en ontsteking te verlichten in de aangetaste gewrichten. Bij complexere jicht casussen zijn deze middelen echter beperkt door intoleranties en contra-indicaties, merendeels veroorzaakt door comorbiditeiten zoals hypertensie of nieraandoeningen.

Voor deze complexere groep patiënten is in 2013 de IL-1β remmer canakinumab geregistreerd voor de behandeling van acute jicht. Dit middel wordt echter beperkt door de hoge kosten per behandeling (> €10.000). Het geneesmiddel anakinra (Kineret), een DNA recombinant IL-1 receptor antagonist, is momenteel geregistreerd voor de behandeling van reumatoïde artritis. De werkzaamheid en veiligheid van anakinra voor het behandelen van patiënten met acute jicht zijn onderzocht en gerapporteerd in een handvol case series of kleine open label studies. Deze studies zijn de grondslag om de plausibiliteit en het klinische belang van anakinra voor het behandelen van acute jicht na te gaan in een grootschalige klinische studie. Het ATTACG onderzoek heeft als doel om na te gaan of anakinra een veilig, doelmatig en mogelijk effectiever middel zou kunnen zijn voor het behandelen van acute jicht aanvallen.

Het onderzoek is een Nederlandse multicenter klinische studie waarin 200 jicht patiënten gediagnostiseerd middels kristalbewijs dubbelblind gerandomiseerd zullen worden naar een behandeling met anakinra of met 1 van de standaardbehandeling (dit kan zijn colchicine, naproxen óf prednison). Tegelijkertijd zal gestart worden met uraatverlagende therapie. De primaire uitkomstmaat is het verschil in pijn na 3 dagen behandeling. De studie zal verlengd worden tot een jaar waardoor de doelmatigheid van deze strategie goed geëvalueerd kan worden.

Deelnemende ziekenhuizen zijn het MST in Enschede, ZGT in Almelo/Hengelo, VieCuri in Venlo, Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg, MCL in Leeuwarden en het Bernhoven Ziekenhuis. De inclusie van patiënten is gestart in februari 2016 en zal naar verwachting een jaar duren.